bik konstruktor bim (ex2pk)

BiK Konstruktor BIM to nowy moduł pakiety BiK. Funkcjonalność i łatwość obsługi będą znaczącą pomocą dla konstruktorów w łatwym przygotowaniu modelu 3D projektowanego obiektu budowlanego. Taki model jest gotowy do automatycznego wygenerowania rzutów, przekroi, elewacji, widoków aksonometrycznych, jako rysunków 2D. Można rysować w rzutach 2D jak i przestrzeni 3D. Przygotowane są nowe polecenia do tworzenia zestawień elementów takich jak nadproża, belki itp., oraz zestawienia BIM dla elementów 3D sumujących objętości, ciężar, długości, liczbę występowania tych samych obiektów. Zestawienia mogą być wykonywane dla całego budynku lub dla wskazanego zakresu (np. piętro). Można też wybrać typu obiektu (np. nadproże) lub rodzaj materiału. Projekt można zapisać jako model 3D w formacie *.DWG lub w formacie IFC 4.0 kompatybilny z gratisową przeglądarką BiM Vision oraz jako rysunki 2D w różnych standardach CAD.

Modelowanie konstrukcji budynku:

 • dostępne obiekty typu: ściana, belka (wieniec, nadproże, krokiew, jętka / kleszcze), słup, płyta, bieg schodów, ława, stopa fundamentowa, otwór w ścianie, otwór w płycie,
 • płaszczyzny pomocnicze ułatwiające np. modelowanie więźby, czy docinanie ścian szczytowych,
 • możliwość dodania własnych obiektów na podstawie wskazanej bryły (np. dźwigar sprężony, niestandardowe schody),
 • manager zawierający strukturę projektu. Pozwala on przełączać się między widokami modelu oraz rysunkami,
 • baza materiałów budowlanych,
 • edycja geometrii obiektów przy pomocy uchwytów,
 • możliwość edycji cech takich jak materiał, profil, grubość, wyrównanie, nazwa pozycji itd.
 • możliwość przekazywania cech innym obiektom,
 • klonowanie obiektów (tworzenie nowego obiektu o tych samych parametrach),
 • połączenia typu T oraz narożne dla obiektów liniowych (belki, ściany, ławy),
 • docinanie obiektów linią lub płaszczyznami (np. modelując jętkę, czy kleszcze),
 •  

Modelowanie konstrukcji budynku:

  • dostępne obiekty typu: ściana, belka (wieniec, nadproże, krokiew, jętka / kleszcze), słup, płyta, bieg schodów, ława, stopa fundamentowa, otwór w ścianie, otwór w płycie,
  • płaszczyzny pomocnicze ułatwiające np. modelowanie więźby, czy docinanie ścian szczytowych,
  • możliwość dodania własnych obiektów na podstawie wskazanej bryły (np. dźwigar sprężony, niestandardowe schody),
  • manager zawierający strukturę projektu. Pozwala on przełączać się między widokami modelu oraz rysunkami,
  • baza materiałów budowlanych,
  • edycja geometrii obiektów przy pomocy uchwytów,
  • możliwość edycji cech takich jak materiał, profil, grubość, wyrównanie, nazwa pozycji itd.
  • możliwość przekazywania cech innym obiektom,
  • klonowanie obiektów (tworzenie nowego obiektu o tych samych parametrach),
  • połączenia typu T oraz narożne dla obiektów liniowych (belki, ściany, ławy),
  • docinanie obiektów linią lub płaszczyznami (np. modelując jętkę, czy kleszcze),
  • przy pracy w rzucie kondygnacji możliwość włączenia podrysu innego piętra,
  • filtr selekcji elementów budynku,
  • możliwość szybkiego przekopiowania obiektów do innej kondygnacji (z automatyczną zmianą poziomów tych elementów),

  • tworzenie własnych profili na podstawie obrysu polilinii dla belek, ław, czy słupów,
  • szybkie pozycjonowanie elementów (możliwość określenia składni nazewnictwa dla każdego typu obiektu, tak by zawierały np. nazwę kondygnacji, czy numer),
  • narzędzia do tworzenia osi konstrukcyjnych,
  • zarządzanie widocznością obiektów (ukrywanie wg kategorii lub kondygnacji, ukrywanie wskazanych obiektów, zmiana przezroczystości),
  • możliwość opisywania obiektów w obszarze modelu na rzutach kondygnacji. Opisy te znajdą sie później na rysunkach. Dostępne opisy tekstem, wielolinią odniesienia oraz wymiarem,
  • możliwość dodawania własnych opisów na rzutach kondygnacji, np. ciągów wymiarowych, które znajdą się na rysunkach,
  • eksport modelu w formacie .DWG i .IFC.